Ikigai en meer inspiratie

Ikigai staat in het Japans voor ‘een reden om te leven’. Francesc Miralles en Héctor García bestudeerden bewoners van het Japanse eiland Okinawa, waar meer dan gemiddeld veel gezonde en actieve honderdjarigen leven. In hun boek ‘Ikigai, de kunst van een lang en gelukkig leven’ beschrijven zij ikigai als een levenskunst die je leert om te gaan met problemen, vast te houden aan je passie of aan wat je belangrijk vindt, en de schoonheid te zien van de vergankelijke, veranderende en imperfecte aard van alles wat ons omgeeft.

Irvin Yalom (1931) is een Amerikaanse psychiater en een existentiële therapeut. Met andere woorden, hij houdt zich bezig met basale vragen over het leven zelf:
Hoe je in het leven staat, hoe je vorm geeft aan het leven, hoe je jezelf en het leven ervaart en waar je tegenaan loopt. Hij schreef verschillende wetenschappelijke boeken en ook romans. Zijn meest recente boek schreef hij samen met zijn vrouw Marilyn: Een kwestie van dood en leven (2021). Het geeft een indringend beeld van de periode waarin het aanstaand overlijden van Marilyn Yalom steeds dichterbij kwam, en van de periode kort na haar overlijden. 

Viktor Frankl (1905-1997) was een Oostenrijkse psychiater en neuroloog. Hij is de grondlegger van de logotherapie. Dit is een therapie die er vanuit gaat dat de mens van nature op zoek is naar betekenis (logos), of de zin van het bestaan. Hij ontwikkelde een methode voor het vinden van de bedoeling van het leven in alle levensomstandigheden. Frankl was er van overtuigd dat de menselijke geest ons uniek maakt. Hij overleefde vier concentratiekampen, en heeft in die tijd ervaren dat mensen ook onder bizarre omstandigheden betekenis kunnen vinden. Tegelijk ligt ‘betekenis’ buiten ons begrip. Het is iets waarin we vertrouwen moeten hebben terwijl we het nastreven.